Onderhoud en veiligheid zijn van groot belang om de apparatuur en de installatie in een functionele staat te houden en te behouden.

Onderhoud is niet alleen nodig om de betrouwbaarheid van technische structuren en de productiviteit van het bedrijf te garanderen; regelmatig onderhoud speelt een belangrijke rol bij het bieden van veiligere en gezondere arbeidsomstandigheden. Gebrekkig of onvoldoende onderhoud kan leiden tot ernstige en dodelijke ongevallen of gezondheidsproblemen.

De onderhoudsfunctie evolueert van "na de feiten", naar gepland, naar voorspellend, naar zelfherstellend. Ontwikkelingen op het gebied van operationele sensortechnologieën, gecombineerd met vooruitgang op het gebied van informatietechnologieën, waaronder virtuele of augmented reality (VR/AR), cloud-platforms en analyses, dragen bij tot real-time gegevens over prestatieniveaus en helpen bij het uitstippelen van voorspellend of gepland onderhoud zonder dat de apparatuur aan efficiëntie inboet.

Meer informatie

Technical resources

View more resources

Artificial Intelligence

One of the greatest revolutions in all of human history! AI is an all-encompassing concept that incorporates human intelligence into machines

Embedded hub

Here to help bring your ideas to life by supporting you in every phase of your design journey

3D printing

Improve time to market. Reduce prototyping costs. Produce bespoke parts. Unlock unlimited possibilities!

element14 Community

The largest online community for engineers

CONNECT | LEARN | CREATE | INSPIRE