Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Farnell (Netherlands) BV

Dit zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van Farnell (Netherlands) B.V. (“Farnell”). Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Utrecht en omstreken. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen in de jaarlijks door Farnell opgestelde catalogus. Afschrift van deze Algemene Voorwaarden is daarnaast kosteloos verkrijgbaar door telefonisch contact op te nemen met Farnell of door naar /verkoopvoorwaarden te gaan.

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Het aanbod
 4. Totstandkoming van Overeenkomst via Bestelformulier
 5. Totstandkoming van Overeenkomst via Webshop
 6. Telefoon- en Faxbestellingen
 7. Prijzen
 8. Levering
 9. Illustraties en beschrijvingen
 10. Garantie
 11. Retournering
 12. Annulering
 13. Betalingstermijn/Bankgegevens
 14. Intellectuele Eigendomsrechten
 15. Eigendomsvoorbehoud
 16. Overmacht
 17. Aansprakelijkheid
 18. Gegevens
 19. Newark Direct Ship
 20. slotbepalingen
 21. Zakelijke administratie